Browsed by
Month: June 2013

Is Facebook over

Is Facebook over

Is Facebook over-rated? Ngày mai sẽ đúng 10 tuần mình sử dụng Facebook. Ngày đầu tiên kết bạn, bạn phán một câu thật hay: đã nhịn đến tuổi này mà không cố nhịn nốt. Mình tự trào: chắc do TMT. Nhưng dù bất kể lý do gì, Facebook đã mang lại cho mình nhiều điều thú vị. Mình đã biết thế nào là TAG và hiểu rằng nếu ai đó WITH vói một người khác không có nghĩa là họ…

Read More Read More

Hôm nay dậy sớm đi gym

Hôm nay dậy sớm đi gym

Hôm nay dậy sớm đi gym. Gặp bạn lái taxi mới lái. Bạn lễ phép nói không biết đường, nhờ mình chỉ giúp. Một chuyến đi ngắn, một cuộc đối thoại ngắn 3 câu như sau. 1. Tập thể thao buổi sáng tốt Anh nhỉ – lời chào sau khi mình chỉ đường lần 1. 2. Em chưa rõ đường, có gì sai sót Anh bỏ qua – lời giải thích khi dừng đèn đỏ và nhờ mình chỉ lại…

Read More Read More