Browsed by
Month: July 2016

Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM

Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM

Nhân vụ scandal tranh giả triển lãm ở bảo tàng MT tp HCM, mình lược dịch lại cho cả nhà bài viết của Laura Gilbert viết năm 2015 về 2 vụ scandal động trời cách đây 6 năm. Rất nhiều chi tiết thú vị nghe rất giống vụ 17 tác phẩm trở về từ châu Âu. Theo mình, có lẽ chủ nhân hiện tại nên cảm ơn họa sĩ ThCh vì nhờ họa sĩ mà biết được kẻ lừa đảo…

Read More Read More