Browsed by
Month: November 2016

MÌNH THÍCH THÌ MÌNH NHÍCH THÔI

MÌNH THÍCH THÌ MÌNH NHÍCH THÔI

MÌNH THÍCH THÌ MÌNH NHÍCH THÔI! Cuộc tranh cãi về cô gái El Nino Canh Cua sẽ không bao giờ đến hồi kết thúc vì nó là một cuộc tranh luận vô bổ. Với mình, cô gái đó là một thành viên đại diện của thế hệ Millennials, và vì vậy cái cần được tranh luận, nếu có, sẽ nên là: Thế hệ Millennials ở Việt Nam – họ là ai và họ sẽ giúp tạo dựng nên 1 Việt…

Read More Read More