“…bị đánh, bị đuổi, bị mắng chửi, bị làm nhục, bị trộm cướp, bị thất tình, bị thi hỏng… chẳng là chuyện xấu như bạn nghĩ. Chúng là những cuộc chiến để bạn có kinh nghiệm chiến đấu và trưởng thành.
Các bạn, khi bạn còn nhỏ, còn trẻ, mà gặp nhiều khó khăn thử thách, thì hãy cám ơn Thượng đế đang tôi luyện bạn trong vận động trường. Không có nhiều thử thách hồi nhỏ, thì lớn lên khả năng đối phó với đời của bạn sẽ rất thấp, rất mệt.
Đó là chưa nói đến điều gì Thượng đế muốn bạn làm trong tương lai. Nếu Thượng đế muốn bạn làm tướng, có lẽ hồi nhỏ Ngài đưa đủ thứ thử thách đến cho bạn, rất mệt, trong khi mấy đứa hàng xóm thì Ngài cho nằm ngủ thoải mái.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, phàn nàn với khó khăn thử thách. Chúng là lò lửa để bạn trở thành “Thép đã tôi thế đấy.”
Hãy cám ơn Thượng đế cho những khó khăn xảy đến trong đời bạn, vì chúng luôn là để chuẩn bị bạn cho một tương lai cao hơn và khó hơn.”
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *