HỎI ÔNG TRỜI ẤY

HỎI ÔNG TRỜI ẤY

HỎI ÔNG TRỜI ẤY !
(Phiếm đàm ca fe chủ nhật )
Chủ nhật, trong một quán cafe đẹp, có hai lão gàn vừa nhâm nhi vừa bàn chuyện thế sự,hết chuyện khôn đến chuyện dại nhặng cả lên. Một lão đem chuyện con hot gơ xứ Thanh ra tấm tắc khen ngợi. Lão kia gạt phắt :
-Nó là con ca ve cao cấp. Hết người để khen à ?
-Cứ cho nó là con ca ve đi. Ca ve mà có bằng lí luận chính trị cao cấp,lại làm quan cả một vùng. Nó lãnh đạo cả ông đấy. Thử hỏi ca ve cả nước này có đứa nào được như nó ?
– Đầy ! Chưa bị lộ thôi !
-Nó làm quan của một cái sở có mấy năm, mà đã có biệt thự, xe sang, tiền tỉ có động nó vù ra ngoại quốc sống yên thân rồi. Nó quá tài !
-Chả có tài mà nó có vốn tự có.
-Con ca ve nào mà chả có vốn tự có, nhưng ca ve nào có được như nó đâu?
-Nó có người bao.
-Ai bao ?
-Ông kẹ !
-Ông kẹ là ông nào ?
– Ông kẹ là con ông trời. Hỏi ông trời ấy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *