⛔️Tiền có thể mua được cuốn sách thậm chí cả bằng cấp

⛔️Tiền có thể mua được cuốn sách thậm chí cả bằng cấp

1  
⛔️Tiền có thể mua được cuốn sách thậm chí cả bằng cấp- nhưng không mua được tri thức!
⛔️Tiền có thể mua được căn nhà- nhưng không chắc mua được hạnh phúc!
⛔️Tiền có thể mua được 1 hoặc nhiều thân thể… nhưng không mua được Tình yêu!
Đi với Bụt mặc áo Cà sa nhưng không bao giờ là Bụt được!
Đi với Đại gia ngồi trên siêu xe cũng chỉ là người đi nhờ!
Cuộc đời là vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng!
Sách dậy đứng trên vai người khổng lồ- nhưng đừng tưởng Cao hơn người khổng lồ…!
Đúng là đời… học bao nhiêu vẫn thấy thiếu! Thôi ta lại Sg đi học Khởi nghiệp cả đời!
Oày…. Mà không có tiền thì chẳng mua được gì đâu nhá… kể cả ly trà đá!
Dù gì…Vẫn phải có tiền!!!

Comments are closed.