정답/ĐÁP ÁN ĐỐ VUI TRI THỨC 01

정답/ĐÁP ÁN ĐỐ VUI TRI THỨC 01

정답/ĐÁP ÁN ĐỐ VUI TRI THỨC 01
Chúng tôi đã hỏi các ứng viên câu nào đúng trong các câu sau?
1. 다낭시에서 불꽃축제가 있어요.
2. 다낭시에 불꽃축제가 있어요.
Và đã có nhiều ứng viên chọn đáp án 2.
Và đáp án là: CẢ 2 ĐỀU ĐÚNG! / 둘 다 맞습니다.
해석/Giải thích:
Câu 1 đúng vì 있다 ở đây có nghĩa là 열리다 (được tổ chức). Do đó Nơi chốn에서 Sự kiện/lễ hội이/가 있다 là cấu trúc chuẩn mà người Hàn Quốc hay dùng nhiều.
Câu 2 đúng vì nói tới sự tồn tại. Tuy nhiên người HQ ít dùng như thế để nói sự kiện nào đó diễn ra ở đâu.
Như vậy, xin chúc mừng tất cả các bạn đã trả lời đúng nhưng chưa đúng trọn vẹn. @@
Chỉ có bạn @Ngat Chien chọn cả 2 đáp án. Tuy bạn Ngát lập luận chưa chặt chẽ khi chọn 1 nhưng bạn ấy là người duy nhất đưa ra đáp án đúng. Xin chúc mừng bạn đã nhận được phần quà từ thầy Trang Thắng là 01 cuốn giao tiếp tiếng Hàn rất cần thiết. 😀
축하해요!
Tiếp tục tham gia Đố vui tri thức số 02 để nhận quà nha các bạn! 😉

Comments are closed.