Browsed by
Month: May 2013

Đã quá nhiều stt về Nick

Đã quá nhiều stt về Nick

Đã quá nhiều stt về Nick. Đủ loại. Nhưng stt của một tay Bác sĩ làm mình không thể im lặng. Không biết đạo đức và y đức của Anh ta ở đâu mà Anh ta cao giọng nguyền rủa Nick tật nguỳen tới tận kiếp sau của Nick, vì theo Anh ta, Nick đã cướp đi 37 trường học của trẻ em VN. Cứ như là Anh ta bỏ ra 37 tỷ Đ đó. Cứ như Anh ta bỏ…

Read More Read More