Browsed by
Month: November 2015

“Violence is the way stupid people try to level the playing field

“Violence is the way stupid people try to level the playing field

“Violence is the way stupid people try to level the playing field.” — Kẻ ngu dốt luôn dùng bạo lực để cào bằng cuộc chơi (John Gregory), cướp lấy thứ không thuộc về chúng. Nhưng TÌNH YÊU sẽ cứu rỗi thế giới. Mình luôn tin như vậy, và những chia sẻ của cô gái Isobel Bowdery, người đã thần kỳ thoát khỏi sự thảm sát của bạo lực tại Paris ngày 13 vừa qua càng làm mình tin như vậy….

Read More Read More