21:56 PM

21:56 PM

21:56 PM
Nàng bước ra khỏi văn trong cơn như hờn dỗi dai dẳng của ông trời.. Ai bảo yêu mưa nhỉ, mưa hôm nay buồn quá trời, vậy cũng yêu sao? Mà thật ra cũng không thể đổ lỗi cho mưa vì cũng có khi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Thôi post demo hình ngày nắng, cười không thấy mặt trời, tung tăng tung tẩy để thay cho cái mặt rất tàn vào lúc này, khi vừa rả rời, vừa khàn giọng và vừa đói meo.
Đúng là “Tinh thần StartupWheel, tinh thần chiến binh khởi nghiệp”, hic..

Comments are closed.