Bài báo phản động nhé

Bài báo phản động nhé

Bài báo phản động nhé, cán bộ quan chức là “đầy tớ” của dân làm gì có nhà to, cửa đẹp như thế.
Lào Cai là 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất nước, thì càng không thể cán bộ giàu vậy được. Cán bộ nhà sản liêm chính lắm, liêm chính như chuột vậy đó.

5 thoughts on “Bài báo phản động nhé

  1. Chir là bề nổi, còn tảng băng chìm thì còn gấp nhiều nhiều những căn biệt thự này, chúng ta chỉ áng chừng nó đang nằm trong các nhà băng … ! Buồn hay vui nhỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *