Bài báo phản động nhé

Bài báo phản động nhé

Bài báo phản động nhé, cán bộ quan chức là “đầy tớ” của dân làm gì có nhà to, cửa đẹp như thế.
Lào Cai là 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất nước, thì càng không thể cán bộ giàu vậy được. Cán bộ nhà sản liêm chính lắm, liêm chính như chuột vậy đó.

Comments are closed.