Cái thời đi xe đạp trong túi không có tiền

Cái thời đi xe đạp trong túi không có tiền

Cái thời đi xe đạp trong túi không có tiền, đi chơi vs Gái cảm giác hạnh phúc vui vẻ, trong lòng dân trào, của cái tình yêu tuổi mới lớn. Không có tiền thì đạp xe chở nhau dạo quanh đường Trần Phú, trò chuyện rôm rả.
Còn bây giờ dù có cầm 10 triệu hay 100 triệu, đi xế hộp với gái thì vẫn thấy nhạt !! Đôi khi cảm xúc nó không bằng cái thời chưa có gì trong tay. NHẠT VKL

13 thoughts on “Cái thời đi xe đạp trong túi không có tiền

  1. Tao nói mày nghe chứ thời đó đạp xe xuống sân bóng thanh niên là thấy xa chết mẹ r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *