“Chỉ là vì mình hay bay cùng nhau

“Chỉ là vì mình hay bay cùng nhau

“Chỉ là vì mình hay bay cùng nhau, anh Duy Anh ơi”
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra và tình yêu cũng không bao giờ dừng lại .
Cứ như thế , họ yêu nhau khiến bản thân em luôn mong tìm được một tình yêu đẹp tuyệt vời như thế .
Thế nên mới nói, TÌNH YÊU là luôn luôn nghĩ về nhau cho dù hai người đang 2 nơi xa xôi .
Tình yêu là luôn luôn lo lắng cho nhau .
Tình yêu là luôn luôn chăm sóc cho nhau .
Vì đó là TÌNH YÊU VĨNH CỬU , kể cả cái chết cũng không thể chia lìa .

Comments are closed.