chương idiot chắc là lại lên báo xin lẫu ròii

chương idiot chắc là lại lên báo xin lẫu ròii

chương idiot chắc là lại lên báo xin lẫu ròii, bạn tôi mà tôi còn lạ gì, năm nay xin lẫu ba lần… thôi thế đồng bào đừng nặng lời nữa tội hắn, đồng bào cứ bình tĩnh, thèng cha này vài bữa nữa hắn lại cấm hay cấp phép cái gì đó ngay đó mà, cấm bài cháu lên ba hay lý cây bông chẳng hạn, ai biết đâu đấy… chứ không thì cả cái cục bẻo dẻn mà 2/3 là cán bộ quản lý ấy còn biết làm gì? khéo chúng lại nghịch chim thì dở

Comments are closed.