Có gì đó sai sai

Có gì đó sai sai

Có gì đó sai sai ! Các nhà Toán Học ở đâu hiện hình giúp e ạ . E không hiểu do mắt e cận nặng quá hay do e học toán quá kém , e tính nhẩm 3 lần mà kết quả ra vẫn sai . E phải lấy cả máy tính ra tính lại nhờ hẳn người thân cộng lại vẫn không ra kết quả giống với Vietcombank .
Các chế trừ cho e 458,337 – 8.800 phí dịch vụ SMS là bao nhiêu ạ ? Em tính đi tính lại ra kết quả là : 449.537 mà vietcombank tính ra hẳn là 248,337 mất đi đâu 210k của emmmm
See Translation

Comments are closed.