có mấy frame đẹp qua :(( mê nhất vụ bày đồ ăn ra nằm

có mấy frame đẹp qua :(( mê nhất vụ bày đồ ăn ra nằm

có mấy frame đẹp qua :(( mê nhất vụ bày đồ ăn ra nằm… <3 haizzz... cái này là phiên bản Hè Hè nè, người yêu mệt dẫn đi biển chơi nè... rồi mùa Thu sẽ có phiên bản mùa Thu bạn người yêu đi làm về mệt được dắt qua Hàn ngắm lá rơi rơi bai bai... xong Đông về có phiên bản mùa Đông dắt nhau ra nằm cửa kính ôm ôm tay cầm ly cafe nóng nóng, cánh tay bạn kia có chữ Hey, come here come here vòng tay ra ôm bạn này này nè :3 mình biết hết, mình biết hếttttt

Comments are closed.