Có một thằng cò lượn lờ trên các ống dẫn khí ôxy kiếm cá nhỏ

Có một thằng cò lượn lờ trên các ống dẫn khí ôxy kiếm cá nhỏ

Có một thằng cò lượn lờ trên các ống dẫn khí ôxy kiếm cá nhỏ. Ngày nào nó cũng đi làm đúng giờ từ sớm lắm. Nó thông thuộc mọi khoảng trống có ăn trong trang trại. Biết giờ nào đến ao chứa,lúc nào sang ao lắng, khi nào quay về ao tôm. Ngóc ngách nào có ăn là nó biết tuốt, chỉ duy nhất mình nó thường xuyên có mặt ở đây từ sớm mơi tới tối mịt.
Chả thế mà cả cái xh này nghĩ ra từ cò hay đáo để. Từ nhà đất, trường học, bệnh viện, sở ban ngành, bộ cho đến viện. Hay thậm chí đến bốt gác cagt … Cò có mặt mọi nơi, lạ thật héng

Comments are closed.