Cõi Tạm

Cõi Tạm

Cõi Tạm.
Hôm nay lạnh, gió mưa tầm tã.
Nước mãi tuôn, rời rã khắp nơi
Nhìn theo từng giọt mưa rơi
Vô Thường một thoáng không rời Sát Na
Thân ta mượn, của cha và mẹ.
Trở lại già , ta sẽ bỏ thân
Bon chen trong một kiếp trần
Trả vay, vay trả bao lần trôi qua
Thân Vô Ngã, bỏ tâm mê tướng
Giác Ngộ rồi ta hưởng phước duyên.
Tìm nơi cửa Phật bình yên
Tây Phương Cực Lạc.. hiện tiền trong tâm.
See Translation

Comments are closed.