Con đến đơn vị

Con đến đơn vị

Con đến đơn vị… rồi năng con!
Xa cha,ngái mẹ có nhớ không..?
Cố gắng hăng say, tập luyện nhé!
Noi gương cha chú nhớ nha con!
Bựa ni mẹ cụng đạ khỏe hơn
Nhớ con nên mẹ ít phô hơn…(phô_nói chuyện)
Con nhớ gọi điện cho mẹ nhé!
Động viên kẽo mẹ hay dỗi hờn…
Còn cha thì vẫn rứa ni con…
Ngay hai buỗi ở ngoài cánh đồng
Thả tru, coi nác ngoài roọng ló.
Tinh thần người lính đó mà con..!
Dừ vào bộ đội cha mừng hơn…
Đại học tổng hợp đó nha con.
Sau ni trưỡng thành làm người tốt
Góp phần nhỏ bé cho quê hương./.
VT ngày 13/2/2017
Đoàn Ngọc Thọ.

Comments are closed.