Con đến đơn vị

Con đến đơn vị

Con đến đơn vị… rồi năng con!
Xa cha,ngái mẹ có nhớ không..?
Cố gắng hăng say, tập luyện nhé!
Noi gương cha chú nhớ nha con!
Bựa ni mẹ cụng đạ khỏe hơn
Nhớ con nên mẹ ít phô hơn…(phô_nói chuyện)
Con nhớ gọi điện cho mẹ nhé!
Động viên kẽo mẹ hay dỗi hờn…
Còn cha thì vẫn rứa ni con…
Ngay hai buỗi ở ngoài cánh đồng
Thả tru, coi nác ngoài roọng ló.
Tinh thần người lính đó mà con..!
Dừ vào bộ đội cha mừng hơn…
Đại học tổng hợp đó nha con.
Sau ni trưỡng thành làm người tốt
Góp phần nhỏ bé cho quê hương./.
VT ngày 13/2/2017
Đoàn Ngọc Thọ.

32 thoughts on “Con đến đơn vị

 1. Không phải người nghệ tĩnh xin dịch bài thơ ra tiếng p.t cogì dai xin người nghệ tĩnh thứ lỗi
  Con đến đơn vị rồi răng con
  Xa cha, xa mẹ có nhớ không
  Cố gắng hăng say tập luyện nhé
  Nói gương cha chú nhớ nhá con
  Bữa nay mẹ cũng đã khỏe rồi
  Nhớ con nên mẹ cũng ít nói chuyện
  Con nhớ gọi điện cho mẹ nhé
  Động viên kẻo mẹ hay dồi hờn
  Còn cha thì vẫn thế này con
  Ngày hai buổi ở ngoài cánh đồng
  Thả trâu, con nước ngoài ruộng lúa
  Tinh thần người lính đó mà con
  Giờ vào bộ đội cha mừng hơn
  Đại học tổng hợp đó nhá con
  Sau này trưởng thành làm người tốt
  Góp phần nhỏ bé cho quê hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *