Con gái : mẹ nhanh

Con gái : mẹ nhanh

Con gái : mẹ nhanh…
Mẹ : từ từ, còn sớm… 😛
Con gái : mẹ có biết là trễ rồi không??????? Haizzzz……chán mẹ…. :'( :'(
Mẹ : buồn, giận lun…. (Hix mới tí mà biết chán mẹ rồi…)…. Tối đừng ngủ chung nha, nha… 😛
Con gái : không chịu…. đi lễ rồi học giáo lý nửa phải đúng giờ mẹ biết không????? Lúc trước mẹ cũng vậy mà…. 😀 😉
Mẹ : Ờ… (lý sự ghê…)
P/s : Ngày đầu em ấy là chiên con, ngày đầu em ấy đi học giáo lý với tinh thần trên cả tuyệt vời… <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Comments are closed.