Công ty EGM Media ở địa chỉ 81A Trần Quốc Toản (cuối phố) nhận vợt nốt những bạn đã qua thi tuyển tại MegaMedia (đầu phố) nhưng trượt

Công ty EGM Media ở địa chỉ 81A Trần Quốc Toản (cuối phố) nhận vợt nốt những bạn đã qua thi tuyển tại MegaMedia (đầu phố) nhưng trượt

Công ty EGM Media ở địa chỉ 81A Trần Quốc Toản (cuối phố) nhận vợt nốt những bạn đã qua thi tuyển tại MegaMedia (đầu phố) nhưng trượt.
Yêu cầu:
– Biết 1 trong những ngoại ngữ Nhật, Trung, Hàn đủ nghe, nói, đọc, viết. Thêm tiếng Anh là một lợi thế.
– Xinh hoặc ngon giai đủ để lúc thích thì làm MC lên hình. Thích nhất không xinh, không ngon giai nhưng duyên, thiện cảm. Tất nhiên, phải nói giọng Hà Nội hoặc Sài Gòn không ngọng.
– Bằng cấp chỉ mang ra khoe chơi thôi rồi cất đi.
Inbox hoặc email: hadtt@egm.vn (nhớ gửi kèm link FB)

Comments are closed.