” Cuộc đời này còn quá nhiều điều đẹp đẽ

” Cuộc đời này còn quá nhiều điều đẹp đẽ

” Cuộc đời này còn quá nhiều điều đẹp đẽ. Tôi giờ đã thấu cảm được đạo lý vô thường mà Đức Phật dạy. Và tôi luôn nghĩ, ông trời rất công bằng, lấy của mình thứ này sẽ trả lại cho mình cái khác. Điều quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đến hay không.
Thật ra cuộc đời con người trôi qua nhanh lắm. Ngày mai lỡ có chuyện gì, thì tiền bạc, danh vọng, quyền lực có mang theo được đâu. Bởi vậy, sống nặng nề hay an nhiên là do mình lựa chọn. Sống cho đẹp, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông, đi qua chặng đường dài mà vẫn bình an, đó mới là điều không hối tiếc!/. “

Comments are closed.