Dạ mai mình thi đó

Dạ mai mình thi đó

Dạ mai mình thi đó. Có ai quan tâm là mai mình phải thi ko. Hay hàng gấp vẫn cứ giao, khách hối vẫn phải tư vấn. Việc làm vẫn phải làm, ai làm dùm cho. Ko thì … cuộc đời ” nhạt”. Đặt bản thân vào ngưỡng vừa học vừa làm. Ko những z mà còn ko dc rớt môn. Phải hoàn hảo thì mới ko ” vô dụng “. Ko thì dù làm bnhiu, sai 1 thứ là sai tất cả. Ko có nghĩa j.
Ai học đhọc rui cho mình biết zoi là nó có dễ ko.
Cười nhạt cho qua ngày. Đến lúc qua đời sẽ qua khổ.

8 thoughts on “Dạ mai mình thi đó

    1. E dở lắm c ơi. Zia nhà e chẳng biết làm j. Về đến chỉ muốn nằm ko mún làm j hết. Nên ai cũng nói e chẳng dc j. Nấu nướng, nhà cửa e chẳng biết làm j hết

  1. KO đủ đâu c. NHƯ z bị gọi là có tài mà ko có đức. Cũng là vô dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *