Đã quá nhiều stt về Nick

Đã quá nhiều stt về Nick

Đã quá nhiều stt về Nick. Đủ loại. Nhưng stt của một tay Bác sĩ làm mình không thể im lặng. Không biết đạo đức và y đức của Anh ta ở đâu mà Anh ta cao giọng nguyền rủa Nick tật nguỳen tới tận kiếp sau của Nick, vì theo Anh ta, Nick đã cướp đi 37 trường học của trẻ em VN. Cứ như là Anh ta bỏ ra 37 tỷ Đ đó. Cứ như Anh ta bỏ tiền ra mua vé xem Show hoặc bị cưỡng hiếp tới xem Nick. Nguyền rủa người khác là không tốt, huống chi là nguyền rủa một người tàn tật. Xin các người hãy có một chút liêm sỉ. Đừng vì sự ngu xuẩn của mình, sự hẹp hòi của mình và nhân danh một người tàn tật để dè bỉu một người tàn tạt khác. Ai cũng có sự lựa chọn. Nếu không thích nghe, hãy tắt TV. Nếu chê bai công ty Tài trợ, hãy đừng mua sản phẩm của họ. Cũng đừng vì Nick được trả tiền công mà coi Nick không ra gì. Vì Nick là Nick chứ Nick không phải là mẹ Theresa. Every blessing ignored becomes a curse. Là người may mắn không bị tật nguyền mà không coi trọng người tật nguyền thì đó sẽ là quả báo.

Comments are closed.