Dạ

Dạ

Dạ, em nói chị nghe nè… làm một buổi hội thảo mà không phải là hội thảo nó mệt gấp 10 lần một buổi hội thảo.
Anh nói em nghe là làm một buổi họp báo nhìn đơn giản vậy mà mệt gấp 10 lần một cái event.
Và mình nói cho toàn xã hội biết là làm event và truyền thông không đơn giản như mọi người nghĩ …vì phía sau nó có hàng trăm thứ phải lo, một trăm người phải phục vụ, đến khi xong rồi cũng còn lo nữa đó.
Do vậy, đừng ai nói cái đó dễ mà, anh chị từng làm mấy trăm cái tiệc cưới, hội thảo hay viết hàng trăm bài được đăng báo là làm được nhé … Anh ấy làm hơn 25 năm rồi mà giờ vẫn còn phải học hỏi, cố gắng đó …chứ đừng cứ nghĩ có gì đâu mà làm, sướng thấy mồ … Nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy .
sướng thì thử đi, Thử một lần sẽ biết, bạn sẽ thích ngay mà.
Cuối cùng cho hỏi cái hình này màu nâu hay màu xanh .

Comments are closed.