Đây là cách giáo dục con người hiệu quả nhất

Đây là cách giáo dục con người hiệu quả nhất

Đây là cách giáo dục con người hiệu quả nhất. Trước hết chính những người thực thi pháp luật phải thật sự vì dân là những tấm gương hàng ngày để mọi người noi theo tính khiêm nhường và thân thiện…
Hoan hô Đà Nẵng, Đà Nẵng đã đáng yêu nhưng chính con người làm cho Đà Nẵng đáng yêu hơn.
Tôi đã nghe quá nhiều lời ca ngợi về sự khác biệt về phát triển kinh tế nhất là văn hóa cư sử văn minh, đặc biệt là các cơ quan Công quyền thật sự gương mẫu trong mọi chuẩn mực đã làm nên một Đà Nẵng lung linh như một câu chuyện huyền thoại của những năm 2017.
Thật tự hào chúng ta lại có một Đà Nẵng làm được một nền văn minh mang tính đẳng cấp đến khó tin.

Comments are closed.