Đây là “hàng mới về” của StartupDay 2017

Đây là “hàng mới về” của StartupDay 2017

Đây là “hàng mới về” của StartupDay 2017. Nhìn mà đã thấy cảm giác thật yomost rồi.
Năm nay, Startup Day thử nghiệm việc tham gia Sàn giao dịch không dùng tiền mặt, mà thông qua “thẻ NFC” dùng cho cả check in và thanh toán mua hàng và đầu tư tại các gian hàng tham gia Startup Day! Bạn chỉ cần nạp tiền vào thẻ này và yên tâm đi “vòng quanh thế giới” hén!
Một thử nghiệm sản phẩm đầy “liều lĩnh” mà BTC dành cho cty Startup của Đoàn Thiên Phúc. Tất nhiên, coi như làm hỗ trợ Startup thì phải tin Startup chứ! Tag Phúc dzô để có sơ sót gì thì lôi Phúc ra chịu trách nhiệm! Kakaa
P/S: Vui lòng đăng ký tham gia để khâu checkin định danh được nhanh chóng

ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP 2017

Comments are closed.