Dạy mèo trèo cây

Dạy mèo trèo cây

Dạy mèo trèo cây
Học trò ngố nghỉnh sau khi làm bài tập về mèo thì kể lại cho cô. Xin được giữ nguyên tiếng Anh vì khó chuyển tải được cái “kỳ cục” của ngôn ngữ sử dụng: :
1, – (…) Cats can do it catself…
– What?
– Cats can do it… uh err… themselves.
2, – We can teach the cat to climb the tree.
– Okay. How do you do that?
– We put the cat on the tree.
– And then?
– They will climb… down
– What if they can’t?
– We… rung the cây :))
(somebody said, “shake”)
– We… shoot the tree!
3, – What are the differences between cats and dogs?
– Cats catch mice and dogs catch… people.

3 thoughts on “Dạy mèo trèo cây

  1. Ở nhà, cứ hễ mẹ bảo “ko đc làm” gì là con làm ngay vc đó. Hỏi tại sao con ko nghe lời thì con bảo: con làm để biết tại sao mẹ ko cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *