Đề nghị các bạn không gắn thẻ An linh tinh vào các bài viết bán hàng hay bình chọn gì nhé

Đề nghị các bạn không gắn thẻ An linh tinh vào các bài viết bán hàng hay bình chọn gì nhé

Đề nghị các bạn không gắn thẻ An linh tinh vào các bài viết bán hàng hay bình chọn gì nhé. An nói thẳng là An không thích và việc làm của các bạn cũng sẽ làm loãng dòng thời gian của An gây khó khăn cho những người mới theo dõi truyện. Bạn nào gắn nữa là An unfriend đấy ạ :v.

Comments are closed.