“Điều tệ nhất rằng

“Điều tệ nhất rằng

“Điều tệ nhất rằng, bạn không hề hay biết. Bạn không thể đoán được rằng người đang ở ngay cạnh mình đang mang một trái tim tan vỡ. Bạn không thể biết được rằng họ đang rất tổn thương ra sao. Bạn cũng không thể hiểu được rằng họ đang đấu tranh để mỉm cười như thế nào. Không thể biết được nếu như họ muốn quỵ xuống và khóc. Và điều đáng buồn là, họ ước rằng bạn biết.”
“Để tóm gọn lại, có một câu nói rất hay như thế này, chúng ta cần phải cố gắng rộng lượng hơn với những đánh giá hay quy chụp của chúng ta về người khác, vì mỗi người đều đang chiến đấu với những trận chiến mà chúng ta chẳng hề hay biết.”
See Translation

Comments are closed.