ĐỐ CẢ NHÀ

ĐỐ CẢ NHÀ

ĐỐ CẢ NHÀ
trong cái hộp bữa xế chiều này của Nhím có gì nè ???
Làm việc nhiều nhưng cũng k bao giờ nên bạc đãi cơ thể nhen, ngày vẫn ăn đều 6 bữa 3 chính 3 phụ á, mị là mị bị bịnh yêu bản thân, từ hồi biết yêu tới giờ cũng chưa bao giờ có khái niệm buồn tình thất tình hay giận cha giận mẹ gì mà bỏ ăn hay bỏ ngủ hết í, ahihi
Sức khoẻ mình mình hổng giữ thì ai mà giữ cho mình, nên nhân viên nào của Nhím lo làm việc bỏ ăn là bị chửi chứ hông có được khen đâu á.
[ Đ i ệ u . l à . c h í n h ]
See Translation

Comments are closed.