Đọc cái này lại nhớ một chuyện quên không đưa vào “mùi của cố hương”

Đọc cái này lại nhớ một chuyện quên không đưa vào “mùi của cố hương”

Đọc cái này lại nhớ một chuyện quên không đưa vào “mùi của cố hương”. Bố kể hồi bố mẹ mới ra ở riêng vỡ đồi trồng được nhiều chuối nên bố đạp xe hơn chục cây số mang xuống chợ Thương bán. Hai vợ chồng có cửa hàng chuối phía bên kia lúc đầu thì chửi đổng sau thì mang nước rửa bát ra hắt vào gần chỗ bố bán. Tiếp đến đổ nước thải cho chảy vào chỗ bố ngồi. Ông ngồi ban chuối không nói gì. Sau cùng ông chồng xô đến định “múc” ông. Ông đứng dậy vén tay áo bảo “mời anh”. Không hiểu sao anh chồng kia lùi lại rồi về không chửi bới gì nữa.
Chuyện này đôi khi vui bố vẫn kể. Buồn cười là chị nhà quê trùng tên với mẹ.

Comments are closed.