“Đồng chí Đinh La Thăng nên dám làm dám chịu đừng bỏ trốn hay giả ốm đau”

“Đồng chí Đinh La Thăng nên dám làm dám chịu đừng bỏ trốn hay giả ốm đau”

“Đồng chí Đinh La Thăng nên dám làm dám chịu đừng bỏ trốn hay giả ốm đau”
Tởm lợm nhất là những bài báo giật tít kiểu này. Ông về hưu thì rung đùi coi như đồng chí đã chết, chưa chết đập cho chết hẳn.
Nhà báo thì vừa hôm trước tung hô đồng chí rào rào, nay quay ngoắt, đập bẹt ko thương tiếc.
Minh chứng rõ nhất về “tình đồng chí mến thương”
Mẹc xà lù!

Comments are closed.