Đóng vai ác nguyên ngày

Đóng vai ác nguyên ngày

Đóng vai ác nguyên ngày!
Đi làm thì la nhân viên.
Về nhà thì con nghịch, bắt đứng góc phạt.
Nói nhiều quá đau họng luôn.
Tại nhà lúc này:
Bìn:
– Mẹ ơi con xin lối mẹ! Mẹ tha lối cho con ạ!
Mẹ:
– Mẹ suy nghĩ đã!
Bìn:
– Sao mẹ suy nghĩ lâu quá ạ? Mẹ chụp xong hình mẹ đã nghĩ xong chưa?
Mẹ:

Ơ

11 thoughts on “Đóng vai ác nguyên ngày

  1. Bé nhà em mới bị phạt xong. Hỏi mẹ là mẹ có iu con k. Mẹ iu con sao mẹ phạt con. ❤❤❤baby 3t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *