Đừng tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng… Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua mau…
Thuốc thời gian… là phương thuốc nhiệm màu.
Sẽ giải hết… những ưu phiền bệnh tật…
Hãy tĩnh lặng… cho tâm mình lắng đọng
Quên bệnh tình… và những nỗi sầu tư
Hãy cười lên… cho lòng mình thư thả
Trái tim này… còn nguyên cả ước mơ….

Comments are closed.