Gặp nhau là do duyên

Gặp nhau là do duyên

Gặp nhau là do duyên, thân với nhau do nợ, muốn duyên còn mà nợ ko hết thì chỉ có cách phải trân quý tình cảm của nhau… Còn ko nợ hết duyên tan… đời chúng ta sẽ là những đường thẳng song song… Mà căn bản chúng ta vốn dĩ tồn lại song song cuộc đời nhau…chỉ là khoảng cách hai đường thẳng đó thế nào?!?!?!

Comments are closed.