Góc phỏng vấn: CON ĐƯỢC SINH RA TỪ ĐÂU

Góc phỏng vấn: CON ĐƯỢC SINH RA TỪ ĐÂU

Góc phỏng vấn: CON ĐƯỢC SINH RA TỪ ĐÂU?

Khai thác bọn tuổi này là phải có võ. Vì nhiều khi nó biết cả đấy dưng nó cũng có đòn để né phụ huynh rất ngọt. Nếu ko trì kết hợp nhiều biện pháp: từ giả ngô nghê đến động viên rồi dụ dỗ khích tướng thì chắc sau 5ph đầu, tôi đã dừng lại và kết luận: Con tôi vẫn tồ tẹt lắm.
Đoạn cuối mới sơ hở mất cảnh giác, lộ ra là biết cả cách tinh trùng (thế mà lúc đầu cứ giả ngây: “có 1 con gì nó nhỏ nhỏ ấy”) gặp trứng thông qua hình thức nào cơ đấy, nghe nó tả việc đó “quá bậy bạ và kinh khủng” mà cứ phải nhịn cười. Đang hay thì đt hết pin

Comments are closed.