HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
Người THÀNH CÔNG là người muốn khẩn khoản chia lại những gì phúc lành đã ban cho mình. Chia lại tài sản, chia lại kiến thức, chia lại kinh nghiệm sống.
HẠNH PHÚC là cái gì cảm nhận được khi đã chia sẻ thật nhiệt tình, với tất cả lòng trong sáng từ bi.
Và hãy đem cả thân thế của mình để xây dựng tình người, hãy dùng tài sản riêng tư như là những viên gạch để kết nối và đoàn kết người với người. Đừng bao giờ nhìn lên hay nhìn xuống mà coi mỗi người như là một người bạn đồng hành, đón nhận họ với những cá tính của họ, hãy quý trọng ý kiến của mỗi người, vì chỉ có sự đa dạng mới làm nên một xã hội hùng mạnh, một đất nước trù phú.
P/S: Quá nhiều bài học ý nghĩa trong phần chia sẻ của GS Phần Văn Trường, hy vọng mỗi người tìm thấy những phần của cuộc đời mình trong bài viết “Hành Trình Hạnh Phúc” này!
See Translation

Comments are closed.