Hãy xem

Hãy xem

1  
Hãy xem. Hãy đọc chi tiết. Và tôi càng thêm tin vào chân lý của riêng tôi: trong thế giới khốn nạn vì Tiền và vì Ảo,Tôi chỉ tin vào Tôi!
Tôi đang rất phẫn nộ! Tại sao? Vì tôi chỉ là một hạt cát, mà còn đau đáu đi tìm sự thực, tìm từng dòng tin dù là nhỏ bé để chứng minh cái tốt, để xây dựng, với niềm tin ” ngây thơ” là còn nhiều điều tốt đẹp nơi mảnh đất này! Bảo vệ chân lý bằng hiểu biết và uy tín của riêng tôi! Thế mà…!
My appologies to all my friends there. You are always my friends?

Comments are closed.