Hội Thảo WomenWill Việt Nam (Google & Hawee đồng tổ chức):

Hội Thảo WomenWill Việt Nam (Google & Hawee đồng tổ chức):

Hội Thảo WomenWill Việt Nam (Google & Hawee đồng tổ chức):
Phụ nữ chiếm một nửa dân số đang trong độ tuổi lao động và đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triền kinh tế – xã hội. Tuy vậy, theo báo cáo của Viện Nghiên Cứu quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) năm 2016, tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo chỉ chiếm khoảng 20%. Xu hướng tất yếu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Môi trường hiện nay đòi hỏi người phụ nữ có khả năng kết nối tới thông tin, sử dụng công nghệ và công cụ số để tạo ra những phương thức mới để phát triển kinh doanh và mở rộng doanh nghiệp.
Hội thảo WomenWill Việt Nam được tổ chức bởi Google Châu Á Thái Bình Dương và HAWEE – Hội Nữ Doanh Nhân TP. HCM nhằm truyền cảm hứng, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc tận dụng các giải pháp kỹ thuật số vào việc phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam do phụ nữ làm chủ.
See Translation

Comments are closed.