Hôm nay dậy sớm đi gym

Hôm nay dậy sớm đi gym

Hôm nay dậy sớm đi gym. Gặp bạn lái taxi mới lái. Bạn lễ phép nói không biết đường, nhờ mình chỉ giúp. Một chuyến đi ngắn, một cuộc đối thoại ngắn 3 câu như sau. 1. Tập thể thao buổi sáng tốt Anh nhỉ – lời chào sau khi mình chỉ đường lần 1. 2. Em chưa rõ đường, có gì sai sót Anh bỏ qua – lời giải thích khi dừng đèn đỏ và nhờ mình chỉ lại đường. 3. Em cám ơn Anh – khi mình trả tiền. Bạn ấy làm mình nhớ lại một bài học thường hay bị quên trong cuộc sống và công việc. Không dấu dốt. Sẵn lòng yêu cầu giúp đỡ khi khó khăn. Và làm việc đó với thái độ tươi tắn, cầu thị và chân thành. Như vậy thì không một người khách xấu tính nào, hoặc một người sếp khó tính nào có thể từ chối giúp bạn, dù là tạm thời. After all, we are on the same journey, aren’t we! Thank you and nice day to all.

Comments are closed.