hôm nay đi chợ thấy quả này là lạ

hôm nay đi chợ thấy quả này là lạ

hôm nay đi chợ thấy quả này là lạ, mới quay lại hỏi chủ quán xem đây là quả gì thì ông ấy bảo đây là quả măng cụt, ăn ngọt ngon lắm . nghe mát tai, nên quất hẳn 3kg về ăn
�Nhưng Về ăn kiểu gì mà càng ăn càg chát , càng gặm càg đắng. Lôi bột canh ra chấm mà vẫn chát Thế mà khen ngon ngọt lắm
�Hờn ông bán hàng
” nguồn coppy”
See Translation

Comments are closed.