Khi người ta 12m+

Khi người ta 12m+

Khi người ta 12m+, người ta là thanh niên có tuổi, và ng ta k còn đc quan tâm như hồi 12m- nữa.
Là khi cả tuần anh chị chẳng chụp cho người ta cái ảnh tử tế nào.
Là khi người ta mọc răng hàm mà k ai quan tâm, mọc xong rồi cả nhà mới biết.
Là khi trước đấy người ta vì mọc răng mà lười ăn mà anh chị k dỗ dành cho người ta nhịn luôn.
Là khi người ta bị kẹp tay vào cửa tủ khóc oà anh chị k những k dỗ còn lôi tay người ta vào kẹp lại bảo lần sau nhớ chừa.
Là khi…
Thôi kệ, người ta lớn ồi người ta k chấp anh chị nữa
See Translation

Comments are closed.