Không quá thích Trấn Thành nhưng thấy nhà đài không quản lý biên tập kỹ xong cấm cũng kỳ ghê

Không quá thích Trấn Thành nhưng thấy nhà đài không quản lý biên tập kỹ xong cấm cũng kỳ ghê

Không quá thích Trấn Thành nhưng thấy nhà đài không quản lý biên tập kỹ xong cấm cũng kỳ ghê. Hay bị tôn là thánh nên tế luôn cho lành, bớt hậu họa.
Chả thần tượng Hà Hồ nhưng thấy với ngành giải trí chị quả có nhiều cống hiến, làm việc trâu bò. Ngày càng xinh hơn, hát hay hơn, nói chuyện giỏi hơn. Mà chị là sao giải trí chứ có phải cô giáo dạy giáo dục công dân đâu.
Nói chung ai ở vị trí nào hãy xét trên giá trị ấy, người của công chúng âu cũng là một nghề chủ yếu để kiếm tiền, heo heo.
Nói theo: dạo này thịt lợn lao đao có thông tin do thương lái Trung Quốc lũng đoạn (như mọi khi)
Chúng ta có nên lập chiến dịch cứu heo như cứu tỏi, chuối, dưa hấu, vải… như trước kia?! Nghèo rồi khó thương yêu nhau.

Comments are closed.