Kinh doanh cũng lâu rồi

Kinh doanh cũng lâu rồi

Kinh doanh cũng lâu rồi, mà giờ ngồi viết business plan nào là:
Mục lục
Tóm tắt tổng quát
Giới thiệu Công ty
Sản phẩm & Dịch vụ
Phân tích Ngành
Phân tích Thị trường
Thị trường Mục tiêu
Kế họach Marketing/Bán hàng
Phân tích cạnh tranh
Đội ngũ quản lý
Dự báo Tài chính
Báo cáo Tài chính
Chiến lược Rút lui khỏi công ty
Đậu xanh khỏi viết nữa, có nhiêu ăn nhiêu…mệt

25 thoughts on “Kinh doanh cũng lâu rồi

  1. Cùng cảm giác…Ha ha ha…Ngồi lên Mind Map để viết plan…Lên Mind Map xong là nghỉ viết luôn…Viết đúng ý mình chắc già luôn khỏi mở cty…

  2. Cái này người ta viết trước khi kd, mình xông pha trận mặc rầu viết chi nữa hèo, trừ khi muốn nhượng quyền hay M & A

  3. Danh Tran thế thì phải có một cuốn hoành tráng em ơi, bản in và file or clip tóm lược quá trình và kế hoạch

  4. Dạ, chắc em phải qua thọ giáo chị rồi.
    Chị có bạn bếp nào đi được nước ngoài 3 tháng và biết tiếng Anh không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *