Lại đón kẹo muộn

Lại đón kẹo muộn

Lại đón kẹo muộn
Vội vàng về trường đón kẹo mà các bạn về hết rồi . Nhìn thấy mẹ kẹo mặt mếu máo :
Mẹ lại đón con muộn rồi , lần nào cũng thế
Nghe xong thấy buồn mà chẳng biết nói với kẹo ra sao
Thôi quyết định rồi ! Mẹ sẽ dành thời gian cho con yêu của mẹ vì mẹ sợ vài năm nữa lớn , con sẽ giống như mẹ , bận rộn với cuộc sống mà không có thời gian bên mẹ , tiền kiếm vừa đủ không cần quá nhiều . Hết tiền lại xin Bố bờm :)))
P/s : với những đứa học dốt như mình thì cái gì khó quá nên bỏ qua ;)) đường dễ ta đi cho nó bằng phẳng vậy
See Translation

Comments are closed.