Lâu lắm rồi mới có 1 tiểu phẩm đối với lâm đã như vậy

Lâu lắm rồi mới có 1 tiểu phẩm đối với lâm đã như vậy

Lâu lắm rồi mới có 1 tiểu phẩm đối với lâm đã như vậy …. nhà mình xem nếu thấy được thì chia sẽ giúp lâm nha ……hồi nhỏ bạn nào mà ở dưới quê chắc chắn sẽ chơi những trò này …. ai chơi rồi dơ tay nè …. Ngọc Xuyên, Võ Minh Lâm,

3 thoughts on “Lâu lắm rồi mới có 1 tiểu phẩm đối với lâm đã như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *