May cho Dang To Nga sinh đúng thời

May cho Dang To Nga sinh đúng thời

May cho Dang To Nga sinh đúng thời. Chứ sinh phải thứ kỷ 19 giữa chốn Ba Tư này thì nhan sắc bây giờ chẳng đủ để được tuyển làm nô bộc.
Có tiếc là tiếc cho mấy anh giai bây giờ, nhầm 1 thế kỷ thôi là được sánh ngang với Hoàng Hậu rồi -)))))

13 thoughts on “May cho Dang To Nga sinh đúng thời

  1. Nhìn chả biết là đàn ông hay đàn bà. Mình mà sống vào thời điểm đó chắc bị chém vài lần vì dám xưng hô anh/chú với mấy quả ái thiếp này mất

    1. Vua này đúng là chán 83 bà vợ thuần nữ nên thích vẻ đẹp lưỡng tính này cho nó mới lạ cũng nên -)))

  2. Chính tỏ phải đề phòng với những áng văn hay cổ tích kiểu “nhan sắc của nàng không bút nào tả xiết”.
    Cứ hình dung (vài) trăm năm nữa con dân hệ mặt trời “khai quật” dc ảnh chị em cô Tố Anh rồi lại post lên “mạng” cười ha hả thế này ấy nhỉ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *