May cho Dang To Nga sinh đúng thời

May cho Dang To Nga sinh đúng thời

May cho Dang To Nga sinh đúng thời. Chứ sinh phải thứ kỷ 19 giữa chốn Ba Tư này thì nhan sắc bây giờ chẳng đủ để được tuyển làm nô bộc.
Có tiếc là tiếc cho mấy anh giai bây giờ, nhầm 1 thế kỷ thôi là được sánh ngang với Hoàng Hậu rồi -)))))

Comments are closed.