Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko

Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko

Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko?
Chứ để người ta nghĩ mình vô công rồi nghề lắm. Mặt dù mình lao động sml. Tin đồn mình làm gái ở SG nay đã tới tai má mình dưới quê. Đm miệng lưỡi thế gian… :((((

Comments are closed.