Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko

Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko

Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko?
Chứ để người ta nghĩ mình vô công rồi nghề lắm. Mặt dù mình lao động sml. Tin đồn mình làm gái ở SG nay đã tới tai má mình dưới quê. Đm miệng lưỡi thế gian… :((((

41 thoughts on “Mình đang nghĩ sau này bên cạnh việc up hình cá nhân 1 ngàn tấm 1 khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của mình thì mình có nên chia sẻ thêm những việc mình làm trên fb này ko

  1. hâhhha . má tin hay ko mới quan trọng . miệng đời nếu mà nghe chắc hết mẹ cuộc đời kệ mẹ tụi nó

  2. Không bằng nên mới ganh mới ghét, nta gieo tiếng ác là mình hưởng phước, anh Thanh nên mừng. 😀

  3. Cả gia đình ta đều bị đồn ăn ko ngồi rồi suốt ngày ra cafe tụ tập…. ko lẽ ng ta cũng đồn cả nhà đi làm gái sao :))))

  4. Tao nói thiệt là dù mày con tao, nhưng nhìn cái mặt chó của này tao ngánnnnnnnnnn

    Nhưng vẫn yêu mày và có mua chocolate Bỉ cho mày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *