Mình dự tính làm một cuộc kí sách nữa vào sáng Thứ Bảy này (địa điểm và thời gian sẽ báo sau nhé)

Mình dự tính làm một cuộc kí sách nữa vào sáng Thứ Bảy này (địa điểm và thời gian sẽ báo sau nhé)

Mình dự tính làm một cuộc kí sách nữa vào sáng Thứ Bảy này (địa điểm và thời gian sẽ báo sau nhé). Mình rất mong tiếp tục gặp gỡ, giao lưu và kí sách cho các bạn ở Hà Nội.
Hôm nọ, mình đã kí và chụp ảnh với rất nhiều bạn ở Hải Phòng. Mình mong sẽ gặp gỡ với các bạn ở nhiều nơi khác nữa, khi mình có dịp…
#quanrachbansach, #quanrachkisach

Comments are closed.